Karelia-ammattikorkeakoulu on osaava maailma

 

Hyvä tulevaisuus rakennetaan osaamisella ja asiantuntijuudella. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana rakentamassa sitä kouluttamalla osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia antaa valmiudet, välineet ja asenteen kehittyä huippuosaajaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Koulutusaloilla tehdäänkin tiivistä yhteistyötä erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.

Kansainvälisyys eri muodoissaan on Karelia-ammattikorkeakoulun jokapäiväistä toimintaa. Kansainvälisyys kiinnittyy opetukseen ja oppimiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja koulutusvientiin. Karelia tarjoaa laajat kansainvälistymismahdollisuudet opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Kumppaniverkosto muodostuu korkeakouluista ja muista toimijoista ympäri maailmaa.

Karelia-ammattikorkeakoulun toiminta on alkanut vuonna 1992 ja vakinaistettu 1996. Karelia-ammattikorkeakoulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö vuoden 2013 alusta.

Kareliassa on (2017):

Opiskelijamäärä 3671
Uusia opiskelijoita/vuosi 800
Henkilökuntaa 277 (htv)
Suomenkielisiä amk-koulutuksia 15
Englanninkielisiä amk-koulutuksia 1
YAMK-koulutuksia 5
Tutkintoja 680/vuosi
Liikevaihto noin 26,8 M€

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2017
Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

 

Tilinpäätökset

Vuosi 2017
Vuosi 2016
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013