konetekniikka kuva2


Insinööri, konetekniikka, monimuoto

Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 35
Opetusmuoto: Monimuotototeutus

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 2.7. - 3.8.2018

Lisähaku: 2.7. - 3.8.2018. Tutustu ja hae!

Valintaperusteet ja pääsykokeet

Opetussuunnitelma

Maailma muuttuu, mutta konetekniikan ajantasaista osaamista tarvitaan aina. Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuvan konetekniikan insinöörin tehtäväkenttä on hyvin laaja lähtien suunnittelusta ja päättyen tuotannon johtamiseen. Ydinosaamistasi ovat koneenrakennustekniikka, tarkkuustekniikka, konseptisuunnittelu ja tuotantotekniikka.

Koneinsinöörit työllistyvät muun muassa teollisuuden suunnittelun, tuotannon kehittämisen ja johtamisen eritasoisiin tehtäviin. Näiden lisäksi koneinsinöörejä tarvitaan teknisen kaupan asiantuntijatehtävissä ja julkishallinnon puolella. Koneinsinöörin työnantajia ovat esimerkiksi konepajat, suunnittelutoimistot ja maahantuojat. Tutkinto antaa myös valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Konetekniikan insinööriopintojen aikana opit vastaamaan osaltasi suunnitteluprojekteista sekä oman työsi laadusta ja kehittämisestä. Opintojesi myötä kasvat ammattilaiseksi, joka kykenee kehittämään tuotanto- ja suunnittelutyötä sekä itsenäisesti että osana työyhteisöä. Voit suorittaa opintosi joko suunnittelu- tai tuotantopainotteisen ohjelman mukaisesti. Valinta tehdään kolmantena opiskeluvuonna.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluvat yhteiset lähiopetusjaksot (n. 2-5 päivää/kk), asiantuntijaluennot, itsenäinen etätyöskentely ja verkko-opiskelu. Opetuksessa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä, joita käytetään opintojen suorittamiseen, lähi- ja etäopintojen materiaalien jakamiseen, tehtävien ja suoritusten ohjaamiseen, palautteen antamiseen ja opiskelijoiden keskinäiseen verkostoitumiseen.

opintopolku nappi uusi2