Avoimen amk:n väylä


Avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittanut voi sujuvasti hakeutua Karelia-ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi. Missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään. Kun sinulla on haettavaan koulutukseen soveltuvia opintoja merkittynä opintosuoritusrekisteriin vähintään 55 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai 20 opintopistettä (YAMK-tutkinto), olet hakukelpoinen.

Hakuaikataulu

Hakuaika 15.10. - 15.11.2017. Valinnan tulokset 1.12.2017 mennessä. Opiskelupaikan vastaanotto 20.12.2017 mennessä.

Hakukohteet ja valintaperusteet

AMK-tutkinnot
Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) konetekniikka, insinööri (AMK) rakennustekniikka, insinööri (AMK) talotekniikka, metsätalousinsinööri (AMK), restonomi (AMK), tradenomi (AMK) liiketalous päivätradenomi (AMK) liiketalous monimuoto, tradenomi (AMK) tietojenkäsittely, medianomi (AMK), International Business.

Vaadittava opintopistemäärä: vähintään 55 opintopistettä.
Vaadittava keskiarvo: vähintään 2,00.


AMK-tutkinnot
Fysioterapeutti (AMK), sairaanhoitaja (AMK) päivä, sairaanhoitaja (AMK) monimuoto, sosionomi (AMK) päiväsosionomi (AMK) monimuoto, terveydenhoitaja (AMK).

Vaadittava opintopistemäärä: vähintään 55 opintopistettä.
Vaadittava keskiarvo: vähintään 2,00.

Voidaksesi tulla valituksi, sinulla tulee olla hyväksytty valintakoetulos. Voit käyttää kevään 2017 tai syksyn 2016 yhteishaun valintakoetulosta. Ilmoita tulos Hakijapalveluihin. Jos sinulla ei ole tulosta, kutsumme sinut valintakokeeseen. Valintakoekutsun saat sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koetta. Valintakokeet järjestetään 7. – 10.11.2017.

YAMK-tutkinnot 
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Ikäosaaminen, Teknologiaosaaminen, Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen.

Vaadittava opintopistemäärä vähintään 20 opintopistettä.
Vaadittava keskiarvo vähintään 2,00.
Vaadittava pohjakoulutus ja kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon jälkeen. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Työkokemusta voit laskea 31.12. saakka.

Jos hakijan äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on muu kuin suomi, testataan hakijalta suomen kielen taito ennen opiskelijavalintaa.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Lue lisää 

Hakeminen ja tarvittavat liitteet

Täytä hakemus Opintopolussa. Merkitse pohjakoulutukseksi "Korkeakoulun edellyttämät avoimen amk:n opinnot". Täytä hakulomakkeelle hakutietosi ja tallenna hakemus. Saat sähköpostiisi vahvistuksen haustasi.

Mikäli olet Karelian opiskelija, otamme järjestelmästä suoraan opintosuoritusotteesi. Jos olet suorittanut avoimen amk:n opintoja muussa amk:ssa, toimita opintosuoritusotteesi Hakijapalveluihin hakuajan päätyttyä.

Mikäli rekisterissäsi ei ole hakuajan päättyessä vaadittavaa opintopistemäärää, otamme uuden otteen 20.12. Muun amk:n opiskelija: toimita uusi ote 20.12. mennessä. Valinta on ehdollinen em. päivään saakka.

YAMK-hakija: Toimita Hakijapalveluihin työtodistuskopiot hakuajan päätyttyä. Jos olet valmistunut Kareliasta/PKAMK:sta, tutkintotodistusta et tarvitse toimittaa. Muualta valmistunut; toimita sekä tutkintotodistuskopio että työtodistukset Hakijapalveluihin. Kopioiden tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamat.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ohjeet löytyvät Opintopolusta.