International Business -erillishaku

 

Hakuaika 15.3.2017 klo 08:00 – 5.4.2017 klo 15:00

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut

 • lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvarainen valinta koskee vain EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden kansalaisia, jotka saavat ulkomailla keväällä 2017 suoritetun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksen 14.7.2017 mennessä. 

Todistuskopioiden toimitus

Suomen ulkopuolella suoritettu ei EU-/ETA-maan kansalaisen tutkinto: Tutkintotodistuksen kopio ja virallinen käännös toimitettava Hakijapalveluihin 7.4.2017 klo 15 mennessä.

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija: Turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella on toimitettava Hakijapalveluihin 7.4.2017 klo 15 mennessä.

Harkinnanvarainen valinta: opintosuoritusote, vapaamuotoinen selvitys tai todistus koulusta valmistumisesta on toimitettava Hakijapalveluihin 7.4.2017 klo 15 mennessä.

Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkistetaan korkeakoulussa opintojen kahden ensimmäisen viikon aikana.

Valintakoe

Karelian oma valintakoe 19.4.2017 klo 9-16, Karelia-ammattikorkeakoulu, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu.

Koetulos käy vain Karelia-amk:n erillishaussa.

Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja tiimissä toimimista, suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä matemaattis-loogista päättelykykyä.

Valintakoe koostuu seuraavista osista (minimi/maksimipisteet):

 • essee (3 p./10 p.)
 • monivalintakysymykset (2 p./6 p.)
 • matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa 2 p./8 p.) ja
 • ryhmähaastattelu (3 p./16 p.)

Essee ja ryhmähaastattelu muodostavat valintakokeessa integroidun, hakijan englannin kielen taitoa mittaavan osan. Hakijan tulee saada kummastakin osiosta vähintään 3 pistettä. Englannin kielen taitoa mittaava osa arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ennakkoaineisto

Essee ja monivalintakysymykset perustuvat ennakkoaineistoon.

Hakemus valintakokeen eritysjärjestelyiksi.

Karelian valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen kutsuttaville hakijoille lähetään valintakoeohjeistus sähköpostitse aikaisintaan 7.4.2017.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Tulokset

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 30.5.2017.

Muutoksenhaku ja oikaisumenettely

Opiskelupaikan vastaanotto on tehtävä viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 Suomen aikaa.

Ota sinulle tarjottu opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa. Noudata palvelussa näkyvää määräaikaa! Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (yhden korkeakoulupaikan säännös). Kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole tulevissa hauissa ensikertalainen. Ohjeita paikan vastaanottoon löydät Opintopolusta.

Ilmoittaudu joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi (sama määräaika kuin opiskelupaikan vastaanotolle). Linkki ilmoittautumispalveluun (Oili) tulee näkyviin Oma Opintopolkuun sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan. Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen löydät täältä.

Jos hait suomalaisella ylioppilastutkinnolla, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopioita.

Toimita tutkintotodistuskopiot Hakijapalveluihin, jos hait jollakin seuraavista tutkinnoista: ennen vuotta 1990 suoritettu ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai ulkomailla suoritettu tutkinto.

Kopioiden toimittamisen määräaika on 14.7.2017. Kopioita ei palauteta. Hakijapalveluissa ei ole kopiointi- tai skannauspalvelua eikä kirjeitä lunasteta postista. Mikäli et toimita pyydettyjä kopioita määräaikana, opiskelijavalintasi puretaan.

Ota alkuperäiset todistukset mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Mikäli kopiot ja alkuperäiset todistukset poikkeavat toisistaan, ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan.

Opinnot alkavat 21.8.2017.

Tutustu Uuden opiskelijan oppaaseen!

Lukuvuosimaksut 

Lukuvuosimaksut koskevat EU/ETA -alueen ulkopuolelta tulevia korkeakouluopiskelijoita.