Työhyvinvointikoulutukset

 

Työyhteisöille suunnattujen koulutustemme avulla edistät työyhteisön työhyvinvointia ja lisäät työn tuottavuutta. Suurin osa koulutuksista kestää 4–8 h ja sopii esimerkiksi TYKY-päivän ohjelmaksi. Ota yhteyttä - räätälöimme työyhteisöllesi sopivan koulutuskokonaisuuden.

Esimerkkejä koulutuksista

Otetaan puheeksi - haastavat tilanteet esimiestyössä

Koulutus vahvistaa esimiehen valmiuksia tunnistaa puuttumista edellyttäviä ristiriitatilanteita ja häiriöitä työyhteisöissä sekä ottaa vaikeita asioita puheeksi. Koulutuksessa harjoitellaan puheeksi ottamista ja ristiriitatilanteiden käsittelyä simulaatio-oppimisympäristössä, erilaisten case -harjoitusten avulla. Koulutus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Koulutukseen sisältyy lisäksi teoreettista osuutta.

Moninaisuuden johtaminen esimiestyössä (30h)

Esimiehille suunnattu räätälöity valmennusohjelma, joka kehittää valmiuksia moninaisuuden johtamisessa.Työskentelymuoto on kaikkien osallisuuteen, toiminnallisuuteen, kokemusten jakamiseen ja dialogiseen työskentelyyn pohjautuva. Valmennuksen tarkemmat teemat sovitaan esimiesryhmän kanssa yhdessä. Teemat kiinnittyvät työhyvinvoinnin ja moninaisuusosaamisen kysymyksiin.

Konfliktit työyhteisössä – ilkeyttä vai ei, huumorilla ja ilman – päämääränä työnilo ja toimiva työyhteisö (6h)

Tavoitteena on, että opit suhteuttamaan toimintaasi paremmin työpaikalla. Saat uudenlaisia tapoja tarkastella konfliktitilanteita työelämässä. Koulutuksen sisältö kytkeytyy konkreettisesti työyhteisöjen toimintaan.

 • Konfliktin synty ja eläminen
 • Haasteellisen konfliktintilanteen kohtaaminen
 • Huumorin monisäikeiset vuorovaikutusprosessit huumoritutkimuksen pohjalta
Työnilo – Kuinka paljon voit työssäsi iloita – näkymätön näkyväksi keskinäistä huumoria ymmärtämällä (6h)

Tavoitteena on, että opit suhteuttamaan toimintaasi paremmin työpaikalla. Saat uudenlaisia tapoja tarkastella voimavarojasi ja työniloa - tekemiseesi iloa. Koulutuksen sisältö huumoritutkimusten pohjalta:

 • miten työntekijänä käytät huumoria työpaikalla
 • miten huumorin käytöllä rakennat ja ylläpidät suhteita työkaveriin
 • miten säätelet huumorilla keskinäisiä välejä ja työyhteisön rajoja
 • mikä merkitys huumorilla on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
 • miten tasapainotat tunteita ja työssäjaksamista huumorilla työpaikalla
Työhyvinvointia istumatyöntekijöille (2-4h)

Tietoa ja vinkkejä istumatyöntekijöille. Mitä tapahtuu lihaksissamme, miten huomioimme ergonomian työssämme ja miten voimme huolehtia riittävästä liikunnasta työpäivän aikana. Kesto 2–4 h.

Äänen työpaja (4h)

Työpaja ryhmälle, joka haluaa tutustua omaan ääneensä ja leikitellä sillä. Aiempaa laulukokemusta tai -taitoa ei tarvita. Luodaan äänimaisemia ja jopa oma kappale. Tutustutaan hengitykseen, tehdään kehorytmejä. Sopii hyvin virkistyspäivän ohjelmaksi.

Työhyvinvointikorttikoulutus (8h)

Koulutuksen tavoitteena on käynnistää työhyvinvoinnin kehittämisprosesseja ja edistää yhteistyötä työpaikoilla. Koulutus tarjoaa vinkkejä ja välineitä työyhteisön ja oman työhyvinvoinnin edistämiseen. Koulutus on tarkoitettu esimiehille, henkilöstölle, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle sekä kaikille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Moninaisuudesta voimaa! - Työyhteisökoulutus (6h)

Työhyvinvointia ja työn tuottavuutta edistävä valmennus työyhteisöille.Työyhteisön moninaisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen on yhteisöllisyyden perusta. Yhteisöllisyys puolestaan lisää työhyvinvointia ja oppimista ja työn iloa. Työyhteisöille tarkoitetussa valmennuksessa lähdetään tutkimaan yhteisöllisyyden ja työn ilon edellytyksiä ja mahdollisia keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi.Tavoitteena on, että

 • työntekijät osaavat hyödyntää työyhteisönsä moninaisuutta oman työnsä voimavarana
 • vuorovaikutustaidot työyhteisössä jalostuvat ja viestintä työntekijöiden välillä tehostuu
 • työyhteisön yhteinen arvopohja selkiytyy
 • työntekijät virittyvät oman työnsä kehittämiseen.
Työnohjauspalvelu

Työnohjaus on omaan työhön, työskentelyyn ja/tai työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten sekä tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan työntekijöille. Sopii myös ryhmille.

AVEKKI - toimintatapamalli (6-12h)

Koulutus on suunnattu henkilöstölle, joka kohtaa työssään haasteellisesti käyttäytyviä asiakkaita. Tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet AVEKKI-toimintatapamallin mukaiseen toimintaan: ennakointi, hallinta ja jälkiselvittely haasteellisissa asiakastilanteissa.

Yhteystiedot

Heli Koponen
heli.koponen(at)karelia.fi
puh. 050 310 9148


>> Jos et löydä sopivaa koulutusta, räätälöimme koulutuksen sinulle tarpeesi mukaan. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.!

>> Tutustu myös muuhun täydennyskoulutustarjontaamme.

>> Tarvitsetko työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluita? Lue lisää!