Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukset tarjoavat mahdollisuuden päivittää omaa ja organisaation osaamista ammattitaitoisten opettajien avulla. Koulutukset on suunnattu erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle. Pääosa koulutuksista järjestetään Joensuussa Karelia-amk:n Tikkarinteen kampuksella. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous suunnittelemme organisaatiosi tarpeisiin vastavaan koulutuksen.

Esimerkkejä sosiaali- ja terveysalan koulutuksista:

Laskimoverinäytteenottokoulutus 9h

Koulutuksen tavoitteena on laadukas näytteenotto ja luotettavat laboratoriotutkimustulokset.

Injektion antaminen turvallisesti lihakseen ventrogluteaalisesti 4 - 6 h

Koulutuksessa tarjoaa ajantasaista tietoa intramuskulaarisesta injektion antotekniikasta ja sen käytöstä.Koulutukseen sisältyy asiantuntijaluento sekä pistosharjoituksia.

Potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutus 108h

Koulutus ergonomian merkityksestä potilassiirtoja työssään tekeville.

WHO:n tavoiteohjelman mukainen imetysohjaajakoulutus 20h

Koulutuksen tavoitteena on edistää imetystä ja vauvamyönteisyyttä tunnistamalla imetyksen edut ja tavallisimmat pulmatilanteet vuorovaikutteisesti tukien imettävää äitiä, imetyssuhdetta ja vanhemmuutta.

Potilaan systemaattinen tutkiminen (ABCDE) 8h

Koulutuksessa opitaan teoriaa ja harjoitellaan simulaatioiden avulla hoitotyössä käytettävää ABCDE –toimintajärjestystä potilaan tutkimisessa. Tarkoitettu ensihoitajille, lähihoitajille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille.

Hoidon tarpeen arviointi 8h

Koulutus antaa osallistujalle työkaluja hoidon tarpeen arviointiin. Koulutuksessa käytetään menetelmänä simulaatio-oppimista.  

Perus- ja hoitoelvytyksen käypä hoito 10h

Koulutuksen myötä osallistujien perus- ja hoitoelvytyksen osaaminen vahvistuu. Koulutuksessa harjoitellaan simulaatioiden avulla.

Kinestetiikan peruskurssi

Peruskurssilla opit käytännönläheiset tiedot ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista. Siten voit avustaa toista ihmistä yksilöllisesti, kevyesti ja omaa sekä avustettavan terveyttä tukien. Perehdymme myös kehon hahmottamista ja liikkumista tukevaan asentohoitoon sekä hoitajien kehon huoltoon ja kehon ergonomiseen käyttöön hoitotyössä.

ICF toimintakyvyn arvioinnin tukena

ICF -luokitus mahdollistaa asiakkaan konaisvaltaisen toimintakyvyn kuvaamisen. Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa luokituksen soveltamisesta omassa työssä. Koulutus on ICF Research Branchin mukainen koulutus.

GAS (Goal Attainment Scaling)

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää, mikä GAS-menetelmä on, osaa laatia GAS-menetelmän mukaiset tavoitteet, tarkistaa niitä kuntoutusprosessin aikana ja arvioida niiden saavuttamista sekä osaa perustella menetelmän käyttöä ja soveltaa sitä eri tilanteisiin kuntoutustyössä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija 30 OP,10.9.2018 - 31.10.2019

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille työntekijöille. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää peruskoulutuksen ja/tai työkokemuksen aikana hankittua palliatiivisen hoidon ammatillista osaamista. Koulutus antaa siten valmiudet työskennellä erilaisissa palliatiivista ja saattohoitoa antavissa yksiköissä sekä valmiudet kehittää palliatiivista ja saattohoitoa suositusten mukaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon työyksiköissä.

Lue lisää ja ilmoittaudu Meerkado-koulutusportaalissa 24.8.2018 mennessä

Perhevalmennus-koulutus 48 h, 10.9.2018 - 4.12.2018

Perhevalmennus-koulutuksessa saat valmiuksia hahmottaa yhdessä perheen kanssa juuri ko. perheelle sopivimmat keinot arjen sujumisen tukemiseksi. Koulutuksen aikana valmentaja perehtyy valmentavan työotteen eri tapoihin tukea käytännön kotitilanteita ja opastaa vanhempia toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumiseen.

Lue lisää ja ilmoittaudu Meerkado-koulutusportaalissa 18.8.2018 mennessä

Lasten kuuntelu  - avain oppimiseen

Koulutuksessa tutustutaan Reggio Emilia -pedagogiikkaan ja erityisesti kuuntelun filosofiaan ja pedagogiseen dokumentointiin. Näiden avulla opitaan tuntemaan lasten oppimisprosessia ja tekemään sitä näkyväksi. Tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Yhteystiedot

Heli Koponen
heli.koponen(at)karelia.fi
puh. 050 310 9148


>> Jos et löydä sopivaa koulutusta, räätälöimme koulutuksen sinulle tarpeesi mukaan. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.!

>> Tarvitsetko sosiaali- ja terveysalan asiantuntijapalveluita? Lue lisää!