Liike-elämän ja johtamisen täydennyskoulutus

Esimerkkejä koulutuksista

Työyhteisövalmennus arjen haasteisiin ja toiminnan tehostamiseen

Johtoryhmille, esimiehille, projektitiimeille ja erilaisille henkilöstöryhmille tarkoitettu valmennus oman työn ja ammatillisten käytänteiden kehittämiseksi.

Koulutuksen sisältö: Hiljaisen tiedon jakaminen ja johtaminen. Osallistujien esiin nostamien asioiden käsittely vertaismentoroinnin ja ratkaisukeskeisen valmentamisen keinoin. Menetelmät soveltuvat mm. kehittämisprojekteihin, organisaatiomuutoksiin, strategian suunnitteluun ja jalkauttamiseen sekä organisaation haasteellisten tilanteiden ratkaisuun.Toteutustapa: valmennus 4h/kk, 6 kk:n ajan
Kouluttaja: Työyhteisövalmentaja ja -sovittelija, työnohjaaja, insinööri-YAMK Tarmo Alastalo

Asiakkuuksien johtaminen

Organisaatioiden asiakkuuksien synnyttämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuville ja vaikuttaville henkilöille tarkoitettu koulutus, jonka tavoitteena on asiakkuusajattelun merkityksen ymmärtäminen.

Koulutuksen sisältö:

 • Asiakkuuden vaihdanta, rakenne & vaiheet
 • Asiakkuusstrategiat
 • Kannattavat asiakassuhteet
 • Asiakkuuksien elinkaariajattelu
 • Panos-tuotos-ajattelu asiakkuuksien johtamisessa
 • Asiakkuuksien analyysityökalut

Toteutustapa: luennot ja oppimistehtävät: 16 tuntia (2 x 8h)
Kouluttaja: Markkinoinnin yliopettaja, KTL Kim Wrange

Työnjohtokoulutus

Esimiehille tarkoitettu johtamistaitojen koulutus työn organisoinnin parantamiseksi ja organisaation työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisten johtaminen
 • Johtamisen vuorovaikutus ja viestintä
 • Strateginen henkilöstöjohtaminen
 • Henkilökohtainen suunnitelma johtamistaitojen kehittämiseksi
 • Esimiestyöskentelyn ohjaus ja henkilökohtainen palaute

Toteutustapa: Neljä puolen päivän koulutuspäivää (4 x 4h) asiakkaan tai Karelia-amk:n tiloissa. Koulutuspäivien välillä itsenäistä työskentelyä ja vertaistyöskentelyä oppimistehtävien parissa.
Kouluttaja: Lehtori, DI Jyri Roihuvuo

Moninaisuuden johtaminen esimiestyössä

Saman organisaation sisällä työskenteleville esimiehille suunnattu räätälöity valmennusohjelma, joka kehittää valmiuksia moninaisuuden johtamisessa.

Otetaan puheeksi - haastavat tilanteet esimiestyössä

Koulutus vahvistaa esimiehen valmiuksia tunnistaa puuttumista edellyttäviä ristiriitatilanteita ja häiriöitä työyhteisöissä sekä vahvistaa esimiehen valmiuksia ottaa vaikeita asioita puheeksi sekä kohdata ja käsitellä niitä.

Yhteystiedot

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös muuhun täydennyskoulutustarjontaamme.

>> Tarvitsetko liike-elämän ja johtamisen asiantuntijapalveluita? Lue lisää!