ikaosaaminen3

 

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen 


Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Fysioterapeutti (ylempi AMK) / Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / 
Terveydenhoitaja (ylempi AMK) / Master of Health Care / Master of Social Services

Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 opintopistettä | 2 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.

Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus 

Hakuaika: 14. – 28.3.2018

Valintaperusteet ja pääsykokeet

Opetussuunnitelma

Väestön ikääntyminen on huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin yksittäisen ihmisen tarvitsema fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen tuki. Karelia-ammattikorkeakoulun ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksessa sinut valmistetaan toimimaan moniammatillisissa ikäihmisten kuntoutumista ja hyvinvointia tukevissa työyhteisöissä sekä vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä. Sinulla on valmiudet myös yrittäjyyteen.

Ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle laaja-alaista osaamista ikääntymisestä ja valmiuksia uudistaa ja johtaa palveluja. Julkiseen virkaan tai tehtävään tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen ylempi korkeakoulututkinto.

Valmistuttuasi voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille erilaisiin ikäosaamisen johtamis- ja kehittämistehtäviin. Tyypillisiä työtehtäviä ja ammattinimikkeitä ovat osastonhoitaja, ylihoitaja, ikäosaamisen johtaja, suunnittelija, projektikoordinaattori ja projektipäällikkö.

Opinnot rakentuvat yhteistyössä oman alueesi sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa, ja opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2

Ikäosaamisen uutiskirje 2017

Ikä.NYT -verkkojulkaisu

Tutustu myös Ikäosaamisen YAMK tekee tulevaisuutta -blogiin.