teknologia osaamisen joht kuva


Teknologiaosaamisen johtaminen

Tutkinto: Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1-2 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 20
Opetusmuoto: Monimuotototeutus, jossa keskimäärin 2 - 4 lähipäivää kuukaudessa.

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus
Hakuaika: 14. – 28.3.2018

Valintaperusteet ja pääsykokeet

Opetussuunnitelma

Koulutuskalenteri 2017-2018

Kyky ennustaa toimintaympäristön muutoksia ja reagoida niihin on tulevaisuuden johtajan ehkä tärkein ominaisuus. Erityisen suuri merkitys strategisella osaamisella on teknologiapuolella, jossa toimintaa täytyy usein pystyä suunnittelemaan useiksi vuosiksi eteenpäin.

Karelia-ammattikorkeakoulussa insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi osaat ennakoida organisaatiosi toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, tunnistaa olennaiset kehittämistarpeet ja tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja. Sinulla on myös valmiudet ja kyky ottaa vastuu johtamis- ja kehitystyöstä.

Valmistuttuasi toimit erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kehityspäällikkönä, projektipäällikkönä, tuotantopäällikkönä, laatupäällikkönä, toimitusjohtajana tai yrittäjänä.

Tutkinnon tavoitteena on syventää teorian soveltamista oman tai muun valitsemasi organisaation käytäntöön. Opinnäytetyö perustuu ajankohtaiseen työelämän kehittämisideaan tai -ongelmaan, ja se toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena ja siinä huomioidaan opiskelijan nykyinen työtilanne.

opintopolku nappi uusi2