Karelia-ammattikorkeakoulu aloittaa musiikkipedagogikoulutusta sekä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut

 

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on käynnistänyt maanantaina 8.1.2018 yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelujen perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, jotka johtuvat Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnan supistamisesta ja joidenkin toimintojen lopettamisesta.

Korkeakoulut ja opetus- ja kulttuuriministeriö kävivät vuoden 2016 aikana tavoitesopimusneuvottelut, joissa sovittiin korkeakoulujen strategiset tavoitteet vuosille 2017 – 2020. Valtioneuvosto muutti Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupaa 15.12.2016 tehdyllä päätöksellä niin, että Karelia-ammattikorkeakoulu luopuu

- musiikkipedagogi (AMK) –koulutusvastuusta ja

- insinööri (AMK), tieto‐ ja viestintätekniikka ‐koulutusvastuusta.

Viimeinen sisäänotto näihin koulutuksiin oli kevään 2015 yhteishaussa.

Nyt käytävät yhteistoimintaneuvottelut koskevat Karelia-ammattikorkeakoulun toimiluvan muutoksen seurauksena lakkaavien koulutusten opetushenkilöstöä ja lakkaavien koulutusten opetuksen tukihenkilöstöä. Yhteistoimintaneuvotteluissa neuvotellaan vuosien 2018–2019 aikana toteutettavista mahdollisista henkilöstövähennyksistä ja tehtävien uudelleen järjestelyistä. Henkilöstön vähentämistarpeen ennakoidaan olevan enintään 12 henkilötyövuotta vuoden 2019 loppuun mennessä. Neuvottelut päättyvät aikaisintaan 19.2.2018 alkavalla viikolla, jonka jälkeen toimitusjohtaja tekee päätökset työvoiman käytön mahdollisesta vähentämisestä.

Lisätietoja: vararehtori Pekka Auvinen, puh. 050 563 2184