Karelia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorion laatupolitiikka 

 

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Rakennuslaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T308, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Karelia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorio tarjoaa betonin testauspalvelujaan julkiselle ja yksityiselle yrityksille ja yhteisöille.

Toiminnassamme sitoudumme noudattamaan standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimuksia. Laatu perustuu korkeaan tekniseen ammattitaitoon. Toiminnan päämäärinä ovat korkealaatuisen teknisen tason lisäksi kustannustehokkuus, nopeus, asiakaslähtöisyys ja joustava palvelu. Näiden päämäärien toteutumista arvioidaan asiakaspalautteiden, asiakastyytyväisyyskyselyjen ja - sekä sisäisten että ulkoisten auditointien ja johdon katselmusten avulla.

Laboratorio seuraa aktiivisesti alansa teknistä kehitystä. Ammattikorkeakoulu huolehtii rakennuslaboratorion henkilöstön määrästä ja koulutustason sekä osaamisen riittävyydestä. Karelia-ammattikorkeakoulun laboratoriotoiminnasta vastaavat ovat sitoutuneet laboratorion johtamisjärjestelmän toteuttamiseen, kehittämiseen sekä jatkuvaan parantamiseen.Toiminnassa hyödynnetään laatupolitiikan periaatteita, asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä saatua palautetietoa ja kehittämistoimenpiteiden toteutumista.

Toiminta(laatu-)järjestelmä on testaustoiminnan keskeinen elementti. Sen kehittämiseen osallistuvat osaltaan kaikki työntekijät.

Pekka Auvinen, vararehtori