biotalous netti

 

Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus, Insinööri (AMK)


Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä bio- ja kiertotalouden alan eri työtehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi prosesseja biotalouden, kiertotalouden ja prosessitekniikan aloilla toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. prosessiteollisuudessa, urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja laitevalmistajien palveluksessa.

Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työnimikkeitä ovat kunnossapitoinsinööri, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri.

Hakukelpoisuus

Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutuksen tutkinto voidaan antaa Karelia-ammattikorkeakoulussa seuraavista koulutuksista:

  • Energia- ja ympäristötekniikka, Insinööri (AMK)
  • Konetekniikka, Insinööri (AMK)
  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Insinööri (AMK)

Hakukelpoisuuden antavat vastaavilta opintolinjoilta suoritettu tekniikan alan

  • opisto- tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto tai
  • insinööri (AMK) -tutkinto (tutkinnon tulee olla suoritettu 31.12.2018 mennessä) tai
  • DI-tutkinto tai
  • vähintään 150 opintopisteen amk-opinnot  

Opistoinsinöörintutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi. 
Lisätiedot valintaperusteista.

Jos hakijan äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on muu kuin suomi, testataan hakijalta suomen kielen taito.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK), on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 - 120 opintopistettä. Koulutus kestää 1 - 2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta.

Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena arki-iltaisin sekä lähipäivinä torstaisin ja perjantaisin. Lähiopetuspäiviä on 16 lukuvuodessa.

Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opinnot aloitetaan lähiopetusjaksolla. 

Koulutus alkaa 7.1.2019. Sitä ennen edellytetään ohjaustapaaminen opinto-ohjaaja Jukka Tulosen kanssa pe 4.1.2019 klo 12.00 alkaen. Ohjaustapaamista varten tulee jokaisen koulutukseen valitun varata aika, jukka.tulonen(at)karelia.fi, 050 367 5166. Tapaaminen voidaan tarvittaessa järjestää etänä Skype-yhteyden kautta.

Maakunnan bio- ja kiertotalouden yritykset ovat olleet mukana kehittämässä opetussuunnitelmaa ja tarjoavat opiskelijoille projekti- ja opinnäytetyömahdollisuuksia omissa kehittämishankkeissaan. 

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Hakeminen

Hakuaika
22.11. - 17.12.2018 klo 15.00

Haku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakijan tulee toimittaa tutkintotodistuskopiot liitteineen tai opintosuoritusote Hakijapalveluihin 18.12.2018 klo 15 mennessä. Lisätiedot Opintopolussa.

Lisätietoja opinnoista

Timo Pakarinen
050 376 5742
timo.pakarinen(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut(at)karelia.fi