Opinnäytetyön tekeminen oli opintojeni kohokohta

 

Marjo-Riikka Huppunen-Vänskä

Sairaanhoitaja (AMK), 2002
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAMK), 2015

Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kliinisen hoitotyön asiantuntija


Työskentelen nykyisellään kliinisen hoitotyön asiantuntijana Siun sotessa. Työhistoriaa minulla on sairaanhoitajan työstä, esimiestyöstä sekä kehittämis- ja suunnittelutehtävistä terveydenhuollossa. Kliinisen hoitotyön asiantuntijana teen työtä eri ammattiryhmien kanssa, monissa toimintayksiköissä. Työni on itsenäistä ja joustavaa. Tämän hetkiset työtehtäväni sisältävät toiminnan kehittämistä ja käytäntöjen yhtenäistämistä samalla edistäen näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Näiden lisäksi koulutan ja ohjaan hoitohenkilökuntaa. Työn ja työtehtävien moninaisuus on se, mistä pidän eniten työssäni.

Työtehtävät tukevat organisaation strategian toteutumista. Tehtävissäni tarvitsen oman alueeni vahvaa osaamista, kehittämisosaamista, hoitotyön palvelujärjestelmän tuntemusta sekä osaamista soveltaa tutkimuksesta saatua tietoa käytännössä. Lisäksi aikaisempi kokemus esimiestehtävistä ja YAMK-opinnot tukevat nykyisiä työtehtäviäni.

Opinnäytetyötä tehdessäni tein hypyn tuntemattomaan. Opinnäytetyö kokonaisuutena oli mielenkiintoinen, haastava ja opettava prosessi. Siitä kaikkine eri vaiheineen jäivät myös parhaat muistot. YAMK-opintoja suorittavilla opiskelijoilla on takanaan jo työkokemusta, joten ryhmän vertaistuki, kokemusten jakaminen sekä tasavertainen vuorovaikutus opettajien kanssa oli arvokasta pääomaa.

YAMK-opintojen työelämälähtöisyydestä on ollut erityisesti hyötyä. Koulutuksessa yhdistyvät tutkimus, kehittäminen ja työelämä. Opinnot ovat kaikkiaan hyödyntäneet minua työelämässä ja tukevat hyvin työtehtäviäni, joihin lukeutuvat muun muassa tutkimusprosessien hallinta sekä kyky arvioida ja soveltaa kriittisesti kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa, strategioita ja ohjeita.

Tykkään työstäni, joka on itsessään päivittäin uuden oppimista. YAMK-opinnoissa sain oppimisen valmiudet kehittää jatkuvasti omaa osaamistani. Haluaisin jatkossa suorittaa sosiaalipuolen opintoja sekä työ- ja organisaatiopsykologiaa. Myös terveyden edistäminen kiinnostaa minua.

Voin suositella koulutusta, sillä sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksesta saa hyvät valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opintojen myötä joutuu haastamaan itsensä ja tekemään töitä, mutta opintokokonaisuudet, opetus sekä suoritettavat oppimistehtävät olivat monipuolisia ja palkitsevia.

 

Tutustu sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutukseen >