Opetusympäristönä metsä ja maasto

Minna Vänttinen, metsätalousinsinööriopiskelija

metsainssi opiskelija minna vanttinen

 

Hain opiskelemaan Kareliaan, koska se oli kotikaupungistani katsoen lähin ammattikorkeakoulu, jossa oli tarjolla metsätalousinsinöörin koulutusta. Joensuu oli minulle myös kaupunkina jo varsin tuttu, joten tänne oli helppo tulla. Valinta oli selkeä.

Metsätalouden opiskelu on varsinkin syksyisin hyvin käytännönläheistä, sillä silloin meillä on paljon maasto-opetusta. Maastossa harjoitellaan esimerkiksi metsien mittaamista ja tutustutaan erilaisiin metsätyyppeihin. On mukavaa, kun kaikki opiskelu ei ole pelkkää pulpetissa istumista, vaan asioita tehdään myös kampuksen ulkopuolella, mahdollisesti tulevaisuutemme työympäristössä maastossa.

Parasta Kareliassa opiskelussa on ehdottomasti kaikki ne uudet kaverit, joihin on opiskellessaan päässyt tutustumaan. Oman alan opinnoissa mukavinta on se, että opetus on monipuolista; opiskeltavat aiheet liittyvät laajasti metsäalaan ja asioita pääsee kokeilemaan ja tekemään myös käytännössä.

Toimin myös vertaistuutorina yhden lukuvuoden ajan. Tuutoritoiminnassa pääsi hyvin tutustumaan metsätalouden uusiin opiskelijoihin, ja tapasi myös muiden alojen opiskelijoita erilaisten tuutorikoulutusten ja tapahtumien myötä. Joensuussa on myös todella helppo harrastaa – oikeastaan mitä tahansa. Aivan keskustan laitamilta löytyy upeita ulkoilureittejä, ja Sykettä-korkeakoululiikunnan avulla opiskelijana pääsee huokeaan hintaan treenaamaan vaikkapa kuntosalille, keikkumaan joogaan tai hikoilemaan kymmenien muiden palloilu- ja urheilulajien pariin.

Uskon, että metsätalouden opiskelun kautta kerätty ja opittu pohjatieto antaa hyvät eväät tulevaisuuden työuraa ajatellen. Tiedot ja taidot ovat hyvin monipuolisia, ja työllistyä voi vaikka minkälaisiin metsätalousalan tehtäviin. Lisäksi käytännön asioiden kokemuksesta ja osaamisesta on varmasti hyötyä työelämässä.

Tulevaisuudessa tulen työskentelemään metsäalalla tai työskentelemään ainakin siihen liittyvien työtehtävien parissa. Metsäala on jatkuvasti kehittyvä ala ja esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen lisääntyvä käyttö tarjoaa varmasti monipuolisia työtehtäviä tulevaisuudessakin!

 

Tutustu metsätalouden koulutukseen >