Luovat menetelmät sosionomin työkaluna

Jenni Nissinen, sosionomiopiskelija

sosionomi opiskelija jenni nissinen

 

Olen kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Kareliassa. Aiemmalta koulutukseltani olen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, joksi valmistuin keväällä 2011. Valmistumisen jälkeen työskentelin kolme vuotta alan töissä muun muassa nuoriso-ohjaajana, sekä avustajana esikoulussa ja päiväkodissa.

Uskon, että työkokemukseni alalta on auttanut minua opinnoissani. Jo nuoriso-ohjaajaksi opiskellessani minulla oli suunnitelmissa kouluttautua lisää ja sopivimmalta vaihtoehdolta alkoi tuntua sosionomikoulutus. Kiinnostuin erityisesti Karelian tarjoamasta sosionomikoulutuksesta, sillä sen opintoihin saa sisällytettyä paljon varhaiskasvatuksellista oppia, ja sitä kautta minulla on mahdollisuus hankkia lastentarhaopettajan kelpoisuus tutkinnon aikana.

Opiskelu sosiaalialalla Kareliassa on monipuolista ja mielenkiintoista. Koko opiskelun ajan opimme luovia menetelmiä, ja niiden ohjaamista ja hyödyntämistä tulevassa työssämme erilaisten asiakkaiden kanssa. Luovien menetelmien opinnoissa olemme päässeet harjoittelemaan oppimaamme myös käytännössä. Erityisesti mieleeni on jäänyt toisen opiskeluvuoden syksyltä seikkailu- ja elämystoiminnan työpajapäivä, jolloin teimme erilaisia ongelmanratkaisuharjoitteita luonnossa Pärnävaaran ympäristössä.

 

sosionomi jenni nissinen tekstikuva

 

Opinnoissamme pääsemme lisäksi tutustumaan laajasti sosiaalialan palvelujärjestelmään ja alan työkenttään erilaisten ryhmätöiden, tutustumiskäyntien sekä monien työharjoitteluiden kautta. Lisäksi opiskeluumme kuuluu jonkin verran simulaatioharjoittelua, jossa pääsemme kokemaan asiakkaan roolin eri asiakastilanteissa. Nämä oppimistilanteet ovat todella opettavaisia, ja hyödynnämme niissä Tikkarinteen kampuksella sijaitsevaa oppimisympäristö Simulaa.

Koulutuksessamme työharjoittelut ovat monipuolisia, sillä pääsemme tutustumaan alalla tehtävään työhön sekä asiakasryhmien että yksilöasiakkaiden ohjauksen kautta. Harjoitteluiden ja kontaktiopetuksen aikana koetut ja opitut asiat tulevat kulkemaan matkassani niin työelämässä kuin siviilissäkin. Valmistuttuani voin työskennellä laajalla sosiaalialan kentällä erilaisten asiakasryhmien kanssa koulutuksemme laajuuden ansiosta.

 

Tutustu sosionomikoulutukseen >