Terveydenhoitajana voin tukea asiakkaan terveyttä

 Juha Vänskä, terveydenhoitajaopiskelija

juha vanska pieni

Valmistuin vuonna 2017 sairaanhoitajaksi Karelia-ammattikorkeakoulusta ja hain heti jatkamaan opintoja terveydenhoitajaksi. Ennen opintojen aloittamista kävin ”kentällä” tekemässä vajaan vuoden verran sairaanhoitajan töitä, koska kaipasin pientä hengähdystaukoa opiskelusta. Työelämässä pääsin soveltamaan tietojani ja taitojani. Kentällä ollessani sain konkreettisesti huomata, että moni sairaus olisi ennaltaehkäistävissä. Se vahvisti ajatustani siitä, että terveydenhoitajan opinnot ovat minulle sopiva reitti työelämässä kehittymiseen.

Kareliassa opintojen jatkaminen oli helppo päätös. Simulaatiopedagogiikkaa on Kareliassa todella hyvällä tasolla. Nykyaikaiset laitteet ja oppimisympäristöt osaltaan pitävät yllä opiskelun innostavuutta. Mikään laite tai tila ei opeta kovinkaan paljoa, jos paikalla ei ole osaavaa opettajaa. Karelian opettajat ovat ammattitaitoisia ja heillä on työelämästä saatua kokemusta, joka näkyy opetuksessa ja heillä on halu antaa kaikki tietotaito opiskelijoille. Karelian tiivis yhteistyö työelämän kanssa näkyy myös opetuksessa esimerkiksi asiantuntijaluentojen ja tutustumiskäyntien kautta. Ne tuovat opiskeluun myös mukavaa vaihtelua ja työelämä pääsee osaltaan valmentamaan tulevia ammattilaisia.

Minulle positiivisena yllätyksenä tuli se, kuinka tarkasti teoria ja harjoittelut vastaavat toisiaan. Harjoittelua ennen käydään teoriassa läpi juuri niitä asioita, joita harjoittelussa tarvitaan. Nyt parhaillaan käymme läpi terveystarkastuksia, joita pääsen soveltamaan käytännössä muutaman viikon päästä alkavassa harjoittelussa.

Terveyden tukeminen kiinnostaa

Terveydenhoitajan työssä kiinnostaa mahdollisuus ennaltaehkäistä sairauksia ja tukea terveyttä. Terveydenhoitajan aloista kiinnostaa etenkin työterveyshoito. Siinä kiinnostavaa on työhön liittyvien henkilöstö- ja organisaatiomuutosten tuoman paineen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Haluaisin päästä terveydenhoitajana ennaltaehkäisemään työntekijän kokemaa haitallista fyysistä ja henkistä kuormitusta ja löytämään menetelmiä työssä jaksamiseen. Toivottavasti pääsen tekemään riskikartoituksia ja työterveystarkastuksia.

Toisaalta näen että minulla on vahvuuksia kouluterveydenhoitajana, koska olen aiemmin toiminut nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajana oppilaitoksessa. Odotan innolla että pääsen antamaan ohjausta, tietoa ja neuvontaa nuoren kehityksen eri vaiheissa samalla tukien hänen opiskeluarkeaan. Kouluterveydenhoitajana haluan olla lähellä oppilaiden ja opettajien arkea.

En halua unohtaa myöskään perhesuunnittelu- ja lastenneuvolaa. Neuvolatyön harjoittelu on minulla vasta tulossa, mutta ajattelen sitä tärkeänä paikkana tukea moninaisia perheitä heidän tarvitsemallaan tavalla. Toivottavasti pääsisin kehittämään neuvolatyötä esimerkiksi koko perheen huomiointiin liittyvissä teemoissa. Nykyään ei ole yhtä ydinperhemallia, vaan perheissä voi olla perinteisen kahden vanhemman sijaan olla esimerkiksi kaksi isää, kaksi äitiä tai vaikkapa yksinodottaja. Näen, että terveydenhoitajalla on mahdollisuus tukea molempia vanhempia heidän fyysisissä ja henkisissä muutoksissaan perheen suunnitteluvaiheessa, raskauden aikana ja lapsen syntymän jälkeen.

Haluan edetä opinnoissani niin, että valmistun ajallaan. Tavoitteita olen asettanut itselleni lähelle ja kauas, ja ne pitävät motivaatiota yllä. Terveydenhoitajaopintojen aikana haluan oppia terveydenhoitotyön perusteet mahdollisimman hyvin, jotta voin päästä työelämään kehittämään itseäni ja terveydenhoitotyötä laaja-alaisesti.Olen panostanut opintoihini niin, että toivon sen kantavan hedelmää. Toisaalta olen rakentanut työelämäverkostoani jo ja toivoin, että harjoittelut tukevat mahdollisuuksiani työllistyä. Näen, että viiden vuoden päästä olen ammattiani vastaavassa työssä.

Tutustu terveydenhoitajakoulutukseen>>