magnolia banneri


Palliatiivisen hoidon asiantuntija 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) - erikoistumiskoulutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Palliatiivisen hoidon kansallinen kehittäminen edellyttää moniammatillista eritysosaamista, jota tällä valtakunnallisella erikoistumiskoulutuksella tuotetaan. Samalla varmistetaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten osaamisen laatu ja valtakunnallisten laatukriteereiden toteutuminen siten, että B ja C -tason palliatiivista hoitoa toteuttaviin yksiköihin olisi saatavissa palliatiivisen hoidon asiantuntijoita.

Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat valmiita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Tavoitteet

  • Hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa.
  • Toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa.
  • Hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä.
  • Hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea.
  • Arvioit ja kehität omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen.
  • Osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Sisältö

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia.
Koulutuksen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden sisällä opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
Moduuli 4: Vapaasti valittava kokonaisuus 5 op

Opetussuunnitelma >>

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena 27.1.2020 – 30.4.2021. Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä, verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä 18 ammattikorkeakoulun sekä työelämän kanssa. 

Lähiopiskelupäivät
Orientaatiopäivä vk 5 (vk 6 verkko-ohjaus) 
1. Moduuli: vk 5, vk 12 
2. Moduuli: vk 12, vk 21, vk 35, vk 38 
3. Moduuli: vk 45 (2 pv), vk 4 (2 pv) 
4. Moduuli: Symposiumpäivä vk 15

Hakeminen

Hakuaika 1.9. – 20.10.2019 (hakuaikaa jatkettu)

Erikoistumiskoulutukseen valitaan 20 opiskelijaa (hakumenettely 1). 
Hakulomake (hakumenettely 1) >> 

Lisäksi koulutukseen valitaan viisi opiskelijaa, joilla on aikaisemmin suoritetut palliatiivisen hoidon ammattikorkeakouluopinnot 30 op (hakumenettely 2). Nämä opiskelijat suorittavat koulutuskokonaisuuden viimeisen osion (5 op), johon sisältyy valtakunnallinen lopputentti.
Hakulomake (hakumenettely 2) >>

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. 

Opiskelemaan valituille ilmoitetaan sähköpostitse 30.10.2019. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen 15.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Hinta

Hakumenettely 1
1500 euroa
/osallistuja (alv 0 %)
Koulutuksen voi maksaa kolmessa erässä.

Hakumenettely 2
300 euroa

Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta.
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen (15.11.2019) tehdystä peruutuksesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan

Lisätietoja 

Esite >>

EduPal - Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen >>

Tuulia Sunikka
050 344 8387
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.